Foto's met een verhaal

In juni 1942 moesten allen Joden hun fiets inleveren bij de dienst Gemeentenwerken aan achter Davindshof. Een maand later willen de Duitsers nog meer Amersfoortse fietsen. Omdat weinige hun fiets vrijwillig afgeven, pakken de Duitsers hun fiets gewoon af. Door de rubberschaarste
hebben veel fietsen geen luchtbanden, maar banden van hout, ijzerbeslag of van geperst oud rubber.

 

De betonnen vloer met verankering. Hier heeft waarschijnlijk een licht Duitse afweergeschut
(Flakgeschutz) gestaan. gedenkplaats Kamp Amersfoort

 

 

 

De klokkenstoel met daarin de klok herinnert aan de door gevangenen gehate appels. Na het luiden van de klok moesten de gevangenen aantreden en opstellen op de appelplaats. Daar dienden commando's stipt en nauwkeurig te worden opgevolgd. Drie keer per dag was er appel. Soms een extra appel als gevolg van een vermeende ontsnapping. Na telling van het aantal gevangenen was het ochtend en middagappel...vaak snel ten einde. Er moest immers gewerkt worden. Het avondappel kon echter uren duren. Als de commando's tijdens het appel niet correct of snel genoeg opvolgden werden, volgende een reeks van strafexercities waarbij de gevangenen op gewelddadige wijze werden opgejaagd. De klokkenstoel en klok zijn bewaard gebleven. Twee keer per jaar word de klok geluid. op 19 april tijdens de herdenking van de overdracht van het kamp aan het Rode Kruis, en op 4 mei om 19:00, de aanvang van de stille tocht gedenkplaats Kamp Amersfoort
 
 
 
Reconrtructie van een gedeelte van een cel uit het bunkercomplex. Bij de uitbreiding van de gedenkplaats in 2003 en de herinrichting van het terrein rondom het nieuwe bezoekerscentrum, werden in de nieuwe bestrating de contoure van de bunkercellen verwerkt. Het bunkercomplex had in het midden een gang met links en rechts elf cellen. De cellen waren1.20 m breed, 2.40 m lang. In 2004 werd om indruk ...te geven in overleg met oud-gevangenen Gerrit Kleinveld, een deel van een cel gereconstrueerd. Gerrit Kleinveld was de enige gevangene die voor zover bekend uit de bunker wist te ontsnappen. Zijn ontsnapping is later verfilmd. De reconstructie geeft een impressie en betreft overigens niet de cel waaruit Kleinveld wist te ontsnappen. gedenkplaats Kamp Amersfoort

 

 

Het tweede peloton onder leiding van J.H.A van Luyk (tandarts te Amersfoort). De pelotons te Amersfoort waren o.a belast met het bergen van vele gefusilleerden op de Leusderheide en afkomstig uit Kamp Amersfoort. Voordat de dienst begon, waren al 49 lichamen opgegraven bij Kamp Amersfoort.

 

 

Het lijkenhuisje was bestemd voor tijdelijke berging van overledene gevangenen vanwaar zij op een bepaald tijdstip en buiten het zicht van de gedetineerden werden weggehaald in enkele gevallen voor vervoer per lijkenwagen naar familie, maar meestal na een lang tevoren in een afgelegen dennenbos begraven massagraf, waar de lijken in ongebluste kalk werden geworpen. Van de stoffelijke resten is vaak... niets meer teruggevonden. Verspreid in de omgeving zijn toch nog honderden slachtoffers geborgen en geïndentificeerd. Vanaf 1945 tot 1951 werkten hier de dienst indentificatie en berging Koninklijke landmacht. gedenkplaats Kamp Amersfoort

 

 Monument gedenkplaats Kamp Amersfoort
 
 
 
 
Aan de muren in het voormalige kantoor van de kampcommandant dat aan het administratiegebouw (ook wel Abteilung III ) zijn 1944 twee schilderingen aangebracht. De schilderingen werden in de vijftiger jaren weggewerkt en vergeten. In 1971 stuiten de slopers op de vergeten muurschilderingen die sinds die tijd worden bewaard. gedenkplaats Kamp Amersfoort
 
 
 
Deze schietbaan werd vollediguitgegraven door gevangenen.Het uitgegraven zand werd aan weerzijdengestort waardoor 2 hoge aardenwallen ontstonden.Het overige zand werd gebruikt bij de bouw van barakken.Het zand werd door de gevangenen eerst met draagkisten, later met een karretje over een smal spoorlijntje vervoerd. In 1941 werd gestart met het graafwerk.Tussen 1943 en 1945 werd hij verlengd tot de... huidige 350 meter.De schietbaan werd gebruikt voor schietoefeningen door bewakingstroepen maar ook voor het uitvoeren van doodvonnissen, represaille en fusillades.Aan het einde van de schietbaan is een massagraf gevonden.Op deze fusilladeplaats lagen 49 mensen begraven. Hier staat nu het monument van Kamp Amersfoort gevangenen voor het vuurpeleton De Stenen Man.gedenkplaats Kamp Amersfoort
 
 
 
Stenenman - Officiele naam voor het monument gevangenen voor het vuur peleton. De maker van het monument Frits Sieger oud gevangenen'40 - '45 Een vuist van de stenen gevangenen is gebald als teken van machteloze woede en zijn gebroken wil. De open hand beeld de vertwijfeling uit. Het beeld en de sokkel zijn geplaatst op een stervormige mozaiek met daarop vijf vredesduifen die de vijf oorlogsjaren ...symboliseren. gedenkplaats Kamp Amersfoort

 

 

Hier werden in 1945 geborgen slachtoffers tijdelijk begraven. Ook de 101 in Kamp Amersfoort omgekomen Sovjet-Russische militairen werden in het naastgelegen bos in een massagraf begraven. Op 28 maart 1946 zijn zij plechtig herbegraven op de begraafplaats Rusthof op het speciaal ingerichte Ereveld. Op Rusthof zijn naast geallieerde oorlogsgraven ook veel Nederlandse oorlogsgraven aanwezig. Dit betr...eft mede slachtoffers van Kamp Amersfoort. Soms werden slachtoffers opgenomen in familiegraven in de laatse woonplaats. In 1951 werden de laatste slachtoffers van Kamp Amersfoort overgebracht naar de Erebegraafplaats te Loenen. Daarna werd deze tijdelijke begraafplaats gesloten. gedenkplaats Kamp Amersfoort

 

 

Gevangenentransport van Kamp Amersfoort lopend naar het station Bron: Kamp Amersfoort gedenkplaats Kamp Amersfoort

 

 

Kampcommandant K.P Berg Bron: Kamp Amersfoort
 
 
 
Op 27 september 1941 kwam een groep, bestaande uit 101 Russische krijgsgevangenen, na een lange reis, kwamen ze aan op het station van Amersfoort één van hen bezweek op het goederenperron. De 100 overgeblevenen gevangenen werden via een omweg enn onder zware Duitse bewaking naar Kamp Amersfoort vervoerd. In december werden de Russen bij elkaar geplaatst en afgezonderd in een barak. in januari stie...rven 6 Russen in februari stierven 12 Russen in maart stierven 4 Russen begin april waren er nog 77 in leven. 9 april 1942 in de vroege ochtend werden de Russische gevangenen in groepen van vier aan de rand van een kuil geëxecuteerd. Ze zijn herbegraven op de begraafplaats Rusthof. Bron: Kamp Amersfoort

 

 

Het SS bewakingskamp groeide uit tot een belangrijke opleidingsplaats voor bewakers van het Wachbataillon Nord-West. De kamp-SS die tot nu toe bestond uit Duitsers die woonden en werkten in Nederland, werd aangevuld met Duitsers, veelal veteranen, afkomstig uit Duitsland. Bron: Kamp Amersfoort

 

 

Het arbeidscommando. Bron: Kamp Amersfoort gedenkplaats Kamp Amersfoort

 

 Ge Monkhorst was politieman, zat in het verzet en woonde vlak bij Kamp Amersfoort. Monkhorst had goed contact met de Nederlandse SS-er Nijkamp, die een vaste begeleider van het buitencommando was. Door Nijkamp kregen gevangenen extra voedsel en konden ze contact leggen met de buitenwereld. Het eten voor de gevangenen werd door de jongen kinderen van Monkhorst in het bos begraven. als het regende, ...schuilden de gevangenen in een schuur. Soms kregen ze van vader Monkhorst een echt sigaretje. Waneer ze dan onder leiding van Nijkamp weer terug gingen naar het kamp namen ze in de lege gammelen wat extra's mee voor de gevangenen die niet buiten het kamp kwamen. Ook lieten gevangenen in het bos briefjes vallen die de kinderen mee naar huis namen. Monkhorst deed die briefjes dan op de post. Monkhorst en Nijkamp hebben ook een rol gespeeld bij enkele ontsnappingen van gevangenen uit Kamp Amersfoort museum Flehite
 
 
 
Links een gedeelte van de bunker met nog net zichtbaar een venster met tralies. De wachttoren op de foto zou enkele malen gerestaureerd worden en maakt nu deel uit van de gedenkplaats. Bron: Kamp Amersfoort
 
 
 
Foto van de zoon van Frans van der Berg. Frans van der Berg was een chefkok in Den Haag en was vel tegen de Duitse bezitting. In 1941 werd hij opgepakt en kwam via Kamp Schoorl in Kamp Amersfoort terecht. Hij werd kok, voor de gevangenen maar ook voor de Duitse kampcommandant. Zieke gevangenen gaf hij extra eten. In een kist met dubbele bodem smokkelde Frans de kok geheime informatie naar buiten h...et kamp. Zo ontving ook zijn vrouw brieven uit het kamp. Door de SS-bewaking via het eten besmetten met dysenterie wist hij geneesmiddelen te regelen voor het hele kamp, voor bewakers en gevangenen. Na de bevrijding bleef Frans de kok nog drie maanden in het kamp, sammen met zijn vrouw en zoon hij zorgde voor de teruggekeerde gevangenen uit Duitsland, terwijl zijn vrouw in dienst trad bij het Rode Kruis. Frans van der Berg was een kroongetuigen in de processen tegen kampcommandant Berg en Kotälla. Na de oorlog was Frans erg veranderd te veel gezien en te veel meegemaakt. museum Flehite

 

 

In de laatste maanden van de tweede wereldoorlog overleden in Zon & Schild tenminste 250 patiënten door ondervoeding en uitputting Hiermee gedenken wij hen en deze dramatische periode in de geschiedenis van deze plek Raad van bestuur Symfora groep Directie medewerkers en patiënten van locatie Zon & Schild Utrechtseweg 266 Amersfoort

 

    

De Appelweg 20 maart 1945 zijn hier tien gevangenen uit Kamp Amersfoort geëxecuteerd.
De kogelinslagen in de muur zijn nog zichtbaar Appelweg te Amersfoort
 
 
 
 
Monument Joodse begraafplaats - Op de Joodse begraafplaats liggen 55 Joodse slachtoffers waar de indentiteit niet van bekend is omgekomen in Kamp Amersfoort Israëlitische begraafplaats Soesterweg te
Amersfoort
 
 
 
Elfriede Ingenkamp - Israëlitische begraafplaats Soesterweg te Amersfoort

 

 

      

Gefusilleerd 03-01-1944 JAC. P. Bunnik geb: 11-04-1898 GC. V. Hoften geb: 21-06-1897 te Amersfoort

 

 

Barchman Wuytierslaan te Amersfoort
 
 
 
Monument aan de ns-wagenwerkplaats - Ter nagedachtenis aan hen die vielen 1940 - 1945 TH.W Lanchee H. Schutte W. Nieuwland A.J. Weertman J. Reijmerink J.A. Wijntjes te Amersfoort

 

 

Monument de grote vier - De vier peilers verwijzen de vier geallieerde die de tweede wereldoorlog stopte de Zonnehof te Amersfoort
 
 
 
 
Dirk Davelaar werd op 02-05-1943 op deze plek door de SS neergeschoten Spechtstraat te Amersfoort
 
 
 
 
Monument Lange Jan - Tweemaal door de vijand bedrijgd tweemaal door God gespaard 1940 - 1945 De Lange Jan te Amersfoort

 

 

Monument Verzetsgroep Westerkerk - De verzetsgroep van de westerkerk herbergde geheimen. De geweerschoten van onder de vloer waren buiten niet hoorbaar, ook niet voor de Duitse wachtpost voor de school aan de Lingenstraat. Keurige burgermensen oefenden in een ruimte van 15 meter lang en 2 meter hoog uitgegraven onder de vloer te bereiken via een ingenieus verstopt luik achter de preek stoel. Dollardstraat te Amersfoort

 

 

Monument voetbalclub Quick te Amersfoort
 
 
 
 
Monument voor de raad van verzet - Stationsstraat te Amersfoort
 
 
 
 

Monument voor ex-krijgsgevangenen - Tekst op het linker bord Ter gedachtenis aan hen die vielen 1940-1945 C. Arens W.B. Arens E.Croon H.Marsman H.Barmentloo P.C. Meijers H.C. van Benthem R. van der Pol C. Bood J.Post E. Driesman CH.F. Scholten J.F. Droge P.G. Stuk J. Esveld H.A. Trijsburg G.W.J. Jordense M. Verbij J.L. Klaver J.A. Vermeulen W.G. Waterkoort
Tekst op het rechter bord 1943 - 1945 Te...r herinnering aan meer dan 10.000 Nederlandse militairen die vanaf het station Amersfoort in Duitse krijgsgevangenschap werden weggevoerd een aantal van hen keerde niet terug station Amersfoort

 

 

Monument Rustenburg - Gedenk heb die toen het land verslagen en machteloos scheen de vaan der vrijheid hoog hebben gedragen door alles heen opgedragen aan allen die in de jaren 1940 - 1945 hun leven hebben ingezet voor onze vrijheid de namen van gesneuvelde verzetsmensen O.R.W. Assman A.I. Buijens JHR. F.J.A. Calkoen L. Frankena A.A. Gorter CHR. Graaff TH. Hermsen A.N. Den Ouden P. Rubens J.P. Sch...ipper J. Simonse ALB. De Vries ANT. De Vries J. De Vries N. Waalewijn Rustenburg Amersfoort

 

 

Op de Leusderheide zijn 240 oorlogsslachtoffers op 21 plaatsen begraven het kruis staat op de plaats waar 4 van de 21 massagraven werden blootgelegd.
 
 
 

 
Bunker aan de parkeerplaats bij het bosbad Amersfoort
 
 
 
 
Bunkers aan de Schans Amersfoort
 
 
 
 
 
Monument Koedriest of ook wel Russisch Monument Het monument Koedriest werd op 4 mei 1962 onthuld. tekst op de zuil ter herinnering aan: De roemrijke zonen van het Sovjetvolk die gevallen zijn in de strijd tegen de Duitse bezettingsmacht in 1941 - 1945. De ontwerper van het monument is niet bekend. Koedriest is eigenlijk de beschrijving voor het gebied waar de executie plaats vond. En dor stuk lan...d met wat gras en kreupelhout. Het monument staat op de plek waar in december 1945 een massagraf van 77 Russische gevangenen werd blootgelegd. In en nabij het massagraf werden nog eens 24 Russische gevangenen geborgen.