Het onstaan van Kamp Amersfoort

 

Het ontstaan van Kamp Amersfoort
 
Op de plaats waar nu Nationaal Monument Kamp Amersfoort staat werd al in 1939 begonnen met de bouw van een militair Kamp.
Het terrein aan de Appelweg van zo'n negen hectaren, waar het barakkenkamp gebouwd werd, wa eigendom van de N.V. Landgoed Den Treek en werd voor dit doel door het Rijk gevorderd.
De keuze voor dit gebied was niet willekeurig.
Al in juli 1927 was voor dit perceel grond een huurovereenkomst gesloten tussen Jonkheer W.H. de Beaufort,
directeur van de N.V. Landgoed Den Treek en het ministerie van Defensie.
 
Dit militaire kamp werd Barakkenkamp Appelweg genoemd en bestond uit een zestal in een vierkant opgestelde barakken.
De barakken waren bestemd voor militairen die op de Leusderheide konden oefenen en die ook werden ingezet bij de aanleg en verbetering van de Grebbelinie en verbetering van de verdedigingsgordel rondom Amersfoort.
Tijdens de mobilisatieperiode van 1939 - 1940 was hier het 1e Bataljon van het 16e Regiment infanterie gelegerd met een sterkte van ca. 650 man.
 
Het terrein van het Barakkenkamp Appelweg was bosachtig, maar goed bereikbaar via de Kapelweg en Laan 1914.
Bij deze kruising stond aan het begin van de Appelweg op Amersfoorts grondgebied een slagboom, maar de gemetselde poort en de rest van het kamp lagen iets verderop op het grondgebied van de gemeente Leusden.
 
Na de capitulatie werd Barakkenkamp Appelweg door de Duitse Wehrmacht gebruikt om troepen te laten recupereren.
Later in 1940 werden er permanent Duitse troepen in het kamp gelegerd, in mei 1941 gevolgd door de Sicherheidsdienst (SD), de inlichtingenorganisatie van de SS, die de lokatie vorderde om er een Schutzhaftlager van te maken.
voor de steeds grotere hoeveelheid gevangenen die het nazibewind maakte, waren van de reguliere gevangenissen inmiddels onvoldoende en werden andere  locaties gezocht.
Een van die locaties om gevangenen in Schutzhaft te houden werd het Barakkenkamp Appelweg waarvan de naam werd geweizigd in Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort (PDA).
 
Er waren in Kamp Amersfoort meer dan 35.000 gevangenen.